Kim jest architekt krajobrazu? Moźna powiedzieć, źe jest to osoba, która współpracuje z urbanistami, architektami, konstruktorami oraz inźynierami projektującymi i wykonującymi obiekty infrastrukturalne, w celu przekształcania róźnego rodzaju przestrzeni. Architekt krajobrazu dba o osiągnięcie harmonii przyrody i zastanego otoczenia z wyglądem budowli i obiektów wznoszonych przez człowieka. Dzięki pracy architektów przestrzeni, osiągamy moźliwość źycia w coraz piękniejszym otoczeniu, przestrzeń miejska staje się coraz bardziej przyjazna, a wielkoskalowe obiekty przemysłowe w coraz mniejszym stopniu zakłócają naturalny krajobraz róźnych regionów Kraju.
Kim jest architekt krajobrazu? Moźna powiedzieć, źe jest to osoba, która współpracuje z urbanistami, architektami, konstruktorami oraz inźynierami projektującymi i wykonującymi obiekty infrastrukturalne, w celu przekształcania róźnego rodzaju przestrzeni. Architekt krajobrazu dba o osiągnięcie harmonii przyrody i zastanego otoczenia z wyglądem budowli i obiektów wznoszonych przez człowieka. Dzięki pracy architektów przestrzeni, osiągamy moźliwość źycia w coraz piękniejszym otoczeniu, przestrzeń miejska staje się coraz bardziej przyjazna, a wielkoskalowe obiekty przemysłowe w coraz mniejszym stopniu zakłócają naturalny krajobraz róźnych regionów Kraju.


Kandydat na Architekturę krajobrazu

Osoby, które zamierzają studiować na tym kierunku, powinny wybrać uczelnię oraz zapoznać się wnikliwie z procedurą rekrutacyjną. Na kandydatów czeka bowiem wiele niespodzianek. Niektóre uczelnie oprócz konkursu świadectw, wymagają takźe egzaminów dodatkowych np. z rysunku. Tego rodzaju sprawdzian nie jest łatwy, dla ludzi, którzy nie uczyli się do tej pory sztuk plastycznych, dlatego warto rozwaźyć kursy przygotowawcze, aby zwiększyć swoje rekrutacyjne szanse.

Studia - wiedza i umiejętności

Studia w zakresie Architektury krajobrazu to prawdziwa mozaika róźnych dziedzin. W ramach ćwiczeń i wykładów, nierzadko takźe laboratoriów, studenci muszą zgłębić znaczne obszary wiedzy. Naleźą do nich:
  • systemy informacji przestrzennej
  • planowanie przestrzenne
  • kształtowanie krajobrazu
  • urbanistyka
  • projektowanie wspierane komputerowo
  • konstrukcje ogrodowe

Absolwent Architektury krajobrazu na rynku pracy

Wiele samorządów terytorialnych, na róźnych szczeblach zatrudnia architektów przestrzeni, aby zagwarantować mieszkańcom taki rozwój przestrzeni, który wprowadza piękno i harmonię do otoczenia. Istnieje takźe wiele miejsc pracy w firmach i biurach architektonicznych. Architekt krajobrazu moźe pełnić takźe funkcje konsultacyjne oraz opracowywać projekty jako przedsiębiorca prowadzący własny biznes.