Student zostaje przygotowany do świadczenia usług związanych z architektonicznym kształtowaniem krajobrazu w zakresie niewymagającym pozwolenia na budowę. Kierunek skupia się przede wszystkim na trzech dziedzinach: architekturze, urbanistyce i na planowaniu przestrzennym. Wybierając się na ten kierunek trzeba być uzdolnionym plastycznie i posiadać dużą wyobraźnię, gdyż zawód ma charakter twórczy. Jako architekt krajobrazu trzeba mieć dużą wiedzę w zakresie przyrodniczym, aby móc ją wykorzystać w swojej pracy.

W trakcie studiów:
Podobnie, jak na każdym kierunku, student uczęszcza na język obcy, informatykę czy przedmioty humanistyczne, a do przedmiotów podstawowych należą: botanika i fizjologia roślin, ekologia, fizjografia, gleboznawstwo itp. Student zostaje też zapoznany z przedmiotami kierunkowymi, takimi jak szata roślinna, budownictwo, projektowanie czy też historia architektury i sztuki ogrodowej.
 
Po studiach:
Absolwent może podjąć pracę w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu i jednostkach administracji rządowej i samorządowej.