Pedagogika nauczycielska to popularny kierunek studiów, wybierany przez osoby wiążące przyszłość ze szkolnictwem. Po tych studiach nabywa się uprawnień nauczycielskich i można spełniać się na przykład w roli nauczyciela nauczania zintegrowanego. Wiele państwowych uczelni oferuje studiowanie Pedagogiki nauczycielskiej na pierwszym etapie edukacji. Maturzyści muszą dobrze zdać maturę z trzech przedmiotów (polski, język obcy i przedmiot dodatkowy) i wziąć udział w konkursie świadectw. Po ukończeniu studiów I stopnia uzyskuje się tytuł licencjata.

W trakcie studiów:

Dostaniesz możliwość zdobycia wielopoziomowej wiedzy o człowieku. Zgłębisz zagadnienia przydatne w pracy pedagoga i nauczyciela. Studia na kierunku Pedagogika nauczycielska pozwolą ci rozwinąć szereg umiejętności, które wykorzystasz, w praktyce. Interdyscyplinarny charakter tych studiów sprawi, że staniesz się osobą wszechstronnie wykształconą i doskonale przygotowaną do pracy w bardzo zróżnicowanym środowisku. Główne umiejętności, które wyniesiesz ze studiów na kierunku Pedagogika nauczycielska to: zdolność współpracy z dzieckiem zdolnym, niedostosowanym społecznie, sprawiającym trudności wychowawcze, itp., bardzo dobra komunikacja z otoczeniem, doskonała znajomość metod pracy z uczniem w wieku szkolnym, precyzyjne diagnozowanie potrzeb dziecka i dostosowywanie programu dydaktycznego do jego możliwości i potrzeb, nabycie kompetencji pedagogicznych, umożliwiających przekazywanie treści dydaktycznych na wszystkich poziomach edukacyjnych. Osoby studiujące Pedagogikę nauczycielską będą mogły w przyszłości pełnić wiele odpowiedzialnych funkcji, między innymi w szkołach.

Po studiach:
Znajdziesz pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówkach specjalnych i integracyjnych, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, organizacjach społecznych, w fundacjach i stowarzyszeniach. Będziesz wykonywać obowiązki pedagoga szkolnego, nauczyciela, wychowawcy, czy też nauczyciela w świetlicy. A jeśli perfekcyjnie posługujesz się językiem obcym spełnisz się w jednej z wyżej wspomnianych ról w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej. Jeśli żadna z propozycji cię nie interesuje zawsze możesz podjąć samodzielną działalność w obszarze usług edukacyjnych. Wybór należy do ciebie! Możesz też oczywiście kontynuować naukę. Tytuł magistra można uzyskać, kontynuując naukę na tym samym kierunku. Istnieją również studia podyplomowe z Pedagogiki nauczycielskiej.