Pedagogika nauczycielska to popularny kierunek studiów, wybierany przez osoby wiążące przyszłość ze szkolnictwem. Po tych studiach nabywa się uprawnień nauczycielskich i można spełniać się na przykład w roli nauczyciela nauczania zintegrowanego. Wiele państwowych uczelni oferuje studiowanie Pedagogiki nauczycielskiej na pierwszym etapie edukacji. Maturzyści muszą dobrze zdać maturę z trzech przedmiotów (polski, język obcy i przedmiot dodatkowy) i wziąć udział w konkursie świadectw. Na uczelniach prywatnych decyduje kolejność zgłoszeń. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia uzyskuje się tytuł licencjata. Tytuł magistra można uzyskać, kontynuując naukę na tym samym kierunku. Istnieją również studia podyplomowe z Pedagogiki nauczycielskiej.
W trakcie studiów:
Dostaniesz możliwość zdobycia wielopoziomowej wiedzy o człowieku. Zgłębisz zagadnienia przydatne w pracy pedagoga i nauczyciela. Studia na kierunku Pedagogika nauczycielska pozwolą ci rozwinąć szereg umiejętności, które wykorzystasz, w praktyce. Interdyscyplinarny charakter tych studiów sprawi, że staniesz się osobą wszechstronnie wykształconą i doskonale przygotowaną do pracy w bardzo zróżnicowanym środowisku. Główne umiejętności, które wyniesiesz ze studiów na kierunku Pedagogika nauczycielska to: zdolność współpracy z dzieckiem zdolnym, niedostosowanym społecznie, sprawiającym trudności wychowawcze, itp., bardzo dobra komunikacja z otoczeniem, doskonała znajomość metod pracy z uczniem w wieku szkolnym, precyzyjne diagnozowanie potrzeb dziecka i dostosowywanie programu dydaktycznego do jego możliwości i potrzeb, nabycie kompetencji pedagogicznych, umożliwiających przekazywanie treści dydaktycznych na wszystkich poziomach edukacyjnych. Osoby studiujące Pedagogikę nauczycielską będą mogły w przyszłości pełnić wiele odpowiedzialnych funkcji, między innymi w szkołach.

Po studiach:
Znajdziesz pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówkach specjalnych i integracyjnych, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, organizacjach społecznych, w fundacjach i stowarzyszeniach. Będziesz wykonywać obowiązki pedagoga szkolnego, nauczyciela, wychowawcy, czy też nauczyciela w świetlicy. A jeśli perfekcyjnie posługujesz się językiem obcym spełnisz się w jednej z wyżej wspomnianych ról w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej. Jeśli żadna z propozycji cię nie interesuje zawsze możesz podjąć samodzielną działalność w obszarze usług edukacyjnych. Wybór należy do ciebie!