Wiedza i umiejętności nabyte w tej dziedzinie przygotują absolwenta do profesjonalnego zarządzania i obrotu nieruchomościami. Będąc jedną z nauk z zakresu studiów ekonomicznych pozwoli rozwinąć zdolności strategicznego planowania i finansowej analizy w gospodarce nieruchomościami publicznymi i prywatnymi. Oferta programowa obejmuje szeroki wachlarz przedmiotów z zakresu budownictwa i urbanistyki oraz rzeczoznawstwa majątkowego. Edukacja na zarządzaniu nieruchomościami przysposabia do pośrednictwa w obrocie majątkami, prowadzenia ich ewidencji i wyceny, załatwiania kwestii spornych w handlu nieruchomościami. Zarządca nieruchomości zadbać musi o utrzymanie jak najlepszego stanu majątków oraz kontrolować ich obieg na rynku.

Najczęściej wykładane przedmioty:
mikroekonomia, makroekonomia, matematyka, statystyka, ekonometria, informatyka, podstawy zarządzania, finanse i bankowość, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo pracy, prawo rzeczowe i budowlane, podstawy budownictwa, ubezpieczenia nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, rynek nieruchomości, finanse publiczne, zamówienia publiczne, etyka zawodowa i standardy zawodowe, organizacja zarządzania nieruchomościami, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, wycena nieruchomości, ekonomika nieruchomości, gospodarka przestrzenna;
Po studiach:
Dla studenta zarządzania nieruchomościami otwierają się następujące perspektywy zawodowe:
- zarządca/agent nieruchomości
- pośrednik w obrocie nieruchomościami
- rzeczoznawca majątkowy
- specjalista ds. nabywania nieruchomości
- doradca handlowy.