Studia teologiczne

teologiczneDziedziny badające naturę boską oraz jej stosunki ze światem. Szczególnej analizie podlegają relacje między istotą boską a ludźmi.
W grupie tej można odnaleźć teologię, ale również prawo kanoniczne. Studia teologiczne prowadzone są zarówno przez uczelnie kościelne, jak i państwowe.